Category Archives: دشمنان

غدیر برای یک عده مهم نیست!

غدیر برای یک عده مهم نیست! چرا غدیر برای یک عده مهم نیست؟ پاسخش بسیار ساده و در عین حال پیچیده است! ⇓ زیرا هدف خلقت را در زندگی گم کرده اند. چرا که قرار بود مرد غدیر زندگی مان را زیر و رو کند ⇓ و بشریت را خوشبخت کند ⇓ و دنیا را […]

مادر امام صادق

مادر امام صادق

مادر امام صادق (علیه السلام) چگونه می‌شود مادر امام صادق، ار نسل ابوبکر باشد در حالی که او اهل جهنم است؟!   بسم الله الرحمن الرحیم   نگاهی به اجداد ام فروه، مادر امام صادق (علیه السلام): محمد ابن ابوبکر عبدالرحمن ابن ابوبکر قاسم ابن محمد ابن ابوبکر اسما بنت عبد الرحمن ابن ابوبکر حاصل […]

کتابی که ۲۰۰ بار خوانده شد!

کتاب

یک حساب جدید همیشه دوست داشتم کتابی داشته باشم که در آن تعریفی که از دنیا می‌خوانم با همه ی تعریف های عمرم فرق داشته باشد. مثل یک حساب جدید در یک بانک جدید و در یک تعریفی جدید تر از دنیای اطرافم. معلم ها و راهنمایی ها خیلی جالب بود تعریف هایی که هر […]

معاویه اولین کسی بود که…

معاویه

معاویه اولین کسی بود که… معاویه اولین کسی که مسلمانی را به لگام بست. مانند: میثم تمار اولین کسی که سر مسلمانی را به نیزه کرد، مانند: سر عمرو بن الحمق(اصحاب امیرالمؤمنین) اولین کسی که بین صفا و مروه را در حالی که سوار مرکب بود طی کرد. اولین کسی که گِل(طین) خورد و خوردنش را […]